May 15, 2019  Anna-Kaisa Eronen

Virkisty ja voimaannu- päivä omaishoitajille

”Virkisty ja voimaannu ”

Lauantaina 6.4.2019 kokoontui 10 omaishoitajaa meidän päivän ohjelmasta vastaavien lisäksi Klaukkalan Fysioterapiaan viettämään yhteistä mieltä ja kehoa huoltavaa päivää. Innokkuutta ja uteliaisuutta mitä päivä toisi tullessaan oli ilmassa.

Päivän tavoitteena oli yhdessä virittäytyä ”duurinuottiin” ja suunnata huomio itseen ilman suorittamista tai arvioimista. Lähtökohtana päivän sisällölle oli myös että jokainen voi vahvistaa mielen voimavaroja ja kehon kautta lisätä hyvää oloa. Päivän sisältö oli suunniteltu joustavaksi, kaikille ajatuksille ja olemiselle tilaa antavaksi. Harjoitteissa haluttiin tarjoilla hetkiä missä huomio on oman kehon ja mielen vuoropuhelussa. Jokaisella on tärkeää olla mahdollisuuksia havainnoida ja tunnistaa omaa tilaa ja ajatuksia. Päivän aikana tarjosimme mahdollisuuden lepoon ja hyvään oloon. Halusimme pysähtyä aidosti kysymyksen äärelle : ”miltä Sinussa tuntuu, tässä ja nyt?”

Yhteyttä omaan itseen, omaan kehoon tunnusteltiin lempeän liikkeen kautta mihin yhdistettiin mielikuvia, tunnekokemuksia sekä niiden tunnistamista ja purkamista liikkeen kautta. Liikkeen kautta tunnistettiin kehoa ja myös miten mielen liikkeet ( ajatukset, tunteet) heijastuvat kehoon ja tuntuvat kehossa. Harjoitellessa huomio suunnattiin kehon asentoon, mahdollisimman vapaaseen hengitykseen ja läsnäoloon.

Keho ja mieli heijastelevat jatkuvasti sitä, mitä elämässä tapahtuu. Esim. kiire ja stressi tuntuvat kehollisina oireina. Omaishoitajalta vaaditaan tiivistä ja vaativaa huolenpitoa ja päivän tarkoituksena olikin suunnata huomio omaan itseen.

Teimme rentoutusharjoituksia, joissa korostettiin kokonaisvaltaisuutta – mielen ja kehon yhteyttä. Harjoitteissa pysähdyttiin kuuntelemaan omaa kehoa ja läsnäoloa tässä ja nyt. Keskityttiin tietoiseen olemiseen, tietoisiin liikkeisiin ja niiden laatuun. Annettiin aikaa rauhalliselle keskittymiselle. Jokainen osallistui omien voimavarojensa mukaan ja omaa kehoaan kuunnellen tehden sen, mikä tuntuu hyvältä ja mitä keho kaipasi juuri siinä hetkessä.

Tilaa yhteisten kokemusten ja ajatusten jakamiselle oli järjestetty kahvitauolla missä virisikin iloinen vuoropuhelu osallistujien kokemasta päivän aikana, omaishoitajuudesta ja oman itsensä hoitamisesta ja huomioimisesta. Toivon ja luottamuksen kokemus siitä että elämä kantaa erilaisissa ja muuttuvissakin tilanteissa nousi keskustelussa esille voimavarana.

Osallistujat kokivat päivän virkistävänä ja antoisana. Erilainen lähestymistapa kehon ja mielen harjoittamiseen herätti kiinnostusta ja sai aikaan hyvää oloa ja mieltä. Toive että tästä voisi lähteä kehittämään ryhmää omaishoitajille tuli eräässäkin palautteessa esille.

Klaukkalan Fysioterapiassa onkin nyt suunnitteilla omaishoitajille suunnattu ryhmä joka käynnistyy syksyllä 2019. Omaishoitajaryhmästä saa lisätietoja fysioterapeutti Mari Teerikoskelta p. 050-409 0881 tai sähköpostitse info@klafy.fi.