Lasten fysioterapiassa kartoitetaan lapsen kyky liikkua, leikkiä, harrastaa ja toimia arjessa. Tämän perusteella suunnitellaan terapiaa ja keinoja tukea kehitystä myös arkielämässä tai keinoja helpottaa kipua.


Lasten fysioterapian tarkoituksena on tukea ja ohjata normaalia liikunnallista kehitystä. Luoksemme voi tulla sairaalan tai KELAn maksusitoumuksella, lääkärin lähetteellä tai vanhempi voi varata ajan itse tutkimista ja ohjaamista varten jos jokin lapsen kehityksessä mietityttää tai jos lapsella on kipuja.

Tavallisimpia syitä hakeutua lasten fysioterapiaan:

 • Neurologinen vamma/sairaus (esim. cp-vamma, lihastaudit, kehitysvamma, syndroomat)
 • Motorisen kehityksen viive (erityisesti vauvat ja leikki-ikäiset)
 • Tuki-ja liikuntaelin ongelmat (esim. reuma, tapaturmat, pääkipu, selkäkipu)
 • Alaraajojen virheasennot ja – kuomittaminen
 • Varvistaminen
 • Rasitusvammat

Lasten fysioterapia voi toteutua

 • vastaanotolla
 • kotona
 • päiväkodissa
 • koulussa
 • harrastekäynneillä (esim. uimahallilla)

Erikoisalamme

Lasten neurologinen fysioterapia
Lasten fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet lasten neurologiseen fysioterapiaan ja ovat myös vauvaterapeutteja. Viitekehyksenä työtä ohjaa NDT/Bobath lähestymistapa, eli lapsen liikkumisessa otetaan huomioon hänen fyysiset mahdollisuudet liikkua, sensoriikkansa, ympäristönsä ja oma motivaatio. Fysioterapia tapahtuu usein lapsen arkiympäristössä ja fysioterapian voi maksaa esim. erikoissairaanhoito tai KELA.

Lasten tuki-ja liikuntaelinfysioterapia
Lasten tyypillisimpiä tuki-ja liikuntaelinongelmia ovat niska- ja selkäkivut sekä erilaiset kasvuun ja rasitukseen liittyvät kiputilat alaraajoissa. Tällöin tutkitaan tarkasti mistä kipu johtuu ja miten sitä voidaan helpottaa niin, että lapsi pystyy osallistumaan täysipainoisesti harrastuksiinsa ja arkielämään. Lasten tuki-ja liikuntaelin fysioterapiaan voi tulla myös erilaisten leikkausten ja vammojen jälkeiseen kuntoutukseen.

Tutustu hinnastoon tästä

Varaa aika erikoistuneelta fysioterapeutilta:

Laura Einistö

 • NDT/BOBATH- terapeutti
 • Klaukkalan fysioterapia Oy:n osakas, toimitusjohtaja
 • Annu Huisman

 • Fysioterapeutti
 • Ndt/Bobath -terapeutti / Äitiyslomalla 1.4.2021 alkaen