Fysioterapiassa voidaan käyttää useita keinoja kipujen lievittymiseksi. Tärkeää on löytää juuri sinulle sopiva menetelmä.


Akupunktio

Sana akupunktio muodostuu latinan sanoista ’acus’ = neula ja ’puncture’ = pistää. Akupunktio eli akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa hyvin ohuita neuloja pistetään ihonläpi valittuihin anatomisiin pisteisiin (akupisteet). Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä.

Hoidon vaikuttavuus perustuu elimistön kipuvälittäjäaineiden tuoton aktivoitumiseen sekä hermoston rauhoittamiseen ja kehon oman paranemisprosessin aktivoitumiseen. Hoidon kohteena ovat yleensä tuki- ja liikuntaelimistön kivut: niska- ja hartialihasten kivut, nivelrikon säryt tai selkävaivat. Myös migreenin ja ääreishermostoperäisten kipujen hoidossa akupunktiosta voi olla hyötyä.


Faskiamanipulaatio

 • Liikkeen aistiminen ja proprioseptiikka paranevat
 • Lihasten aktivoituminen paranee
 • Lihaskalvojen toiminta paranee
 • Liikkuminen helpottuu
 • Liikkuvuus lisääntyy
 • Kivut helpottuvat

Faskioilla eli lihaskalvoilla on tärkeä osuus liikkeen aistimisessa ja koordinaatiossa sekä asennon ylläpitämisessä että lihasten aktivoitumisessa. Lihaskalvojen toiminta voi muuttua mekaanisten syiden kuten nyrjähdysten, traumojen, immobilisaation, ylirasituksen tai toistuvien rasitusten sekä urheilun vuoksi. Toiminta voi muuttua myös fyysisten syiden kuten ahdistuksen, masennuksen, kuuman, kylmän tai kosteuden vuoksi, koska nämä lisäävät lihasjännitystä.

Lisäksi toiminta voi muuttua ravitsemuksellisista syistä kuten ylenmääräinen tai huono ravitsemus, myrkytykset tai aineenvaihduntahäiriöisen jälkeen. Kaikki nämä syyt lisäävät lihaksen sisäistä happamuutta, joka lisää lihaskalvojen kireyttä ja tämä taas aistitaan jäykkyytenä.

Faskiamanipulaatiolla pyritään vaikuttamaan lihaskalvojen liukumisen normalisoitumiseen, jotta liukuminen olisi vapaata lihaskalvoissa.  Faskiamanipulaatiossa asiakas tutkitaan tarvittavin liiketestein ja faskiapisteet palpoimalla. Faskiapisteiden hoito tapahtuu löydösten mukaisesti.

Klafyn henkilökunnasta ovat kaikki käyneet eritasoisia faskiakoulutuksia. Virallisen Steccon menetelmän faskiamanipulaatio level II ovat Klafyssa suorittaneet fysioterapeutti Anna-Kaisa Eronen, Katri Karttunen ja Pia Tonteri ja Level I lastenfysioterapeutti Laura Einistö.


Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään fysioterapiassa yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, vilkastamaan verenkiertoa ja imunestevirtausta (lymfa), ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä kohdentamaan lihastoimintaa paremmin. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti.

Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin. Kinesioteippausta voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

Tutustu hinnastoon tästä

Varaa aika erikoistuneelta fysioterapeutilta:

Olli Einistö

 • OMT-fysioterapeutti
 • Alaraajafysioterapeutti
 • Työfysioterapeutti
 • Katri Karttunen

 • OMT- Fysioterapeutti
 • Työfysioterapeutti
 • Klaukkalan fysioterapia Oy:n osakas
 • Sini Uusitalo

 • Ammatinharjoittaja
 • Fysioterapeutti
 • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien erikoistumiskoulutus (Maitland 2B)
 • Pia Tonteri

 • Työfysioterapeutti
 • Lymfaterapeutti
 • Anna-Kaisa Eronen

 • Aikuisneurologinen fysioterapeutti
 • BOBATH
 • Klaukkalan fysioterapia Oy:n osakas
 • Mari Teerikoski

 • Fysioterapeutti
 • Ikääntyneiden fysioterapia
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Katriina Skön

 • Ammatinharjoittaja
 • Fysioterapeutti, Lymfaterapeutti