SELVITYS KLAUKKALAN FYSIOTERAPIAN TOIMENPITEISTÄ COVID-19-EPIDEMIAN LEVIEÄMISEN ESTÄMISEKSI

Tällä selvityksellä esitämme toimenpiteet, joilla pyrimme turvaamaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden covid-19 epidemian aikana.

1. Asiakkailla on mahdollisuus pestä kätensä saippualla tullessaan fysioterapiaan. Tähän ohjeistetaan kirjallisin ilmoituksin ja kehottamalla heitä pesemään kätensä. Jokaisessa hoitohuoneessa on myös käsipesumahdollisuus. Lisäksi aulassa, vastaanottotiskillä ja jokaisessa huoneessa on käsidesiä tarjolla ja sitä kehotetaan käyttämään.

2. Tiloissamme velvoitamme kaikkia yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia odotustilassa. Kasvomaskeja on tarjolla heti ulko-ovella. Poikkeuksena asiakkaat, joilla kasvomaskin käyttäminen on terveydellisistä syistä mahdotonta. Työntekijät käyttävät kasvomaskia koko ajan kaikissa asiakaskontakteissa. Asiakkaat voivat olla ilman kasvomaskia harjoitellessa tai hetkissä jolloin sen pitäminen vaikeuttaa hoitoa. Näitä tilanteita voi olla ainoastaan silloin kun tilassa ei ole muita kuin terapeutti ja asiakas.

3. Odotustilassa on mahdollisuus pitää vähintään 2m turvaväli. Odotustilasta on poistettu tuoleja ja asetettu ne niin, että se ohjaa oikeisiin turvaväleihin. Asiakkaita ohjataan tulemaan vasta aivan hoitoajan alkaessa, jotta turhaa odottamista odotustilassa olisi mahdollisimman vähän. Asiakkaita ohjataan suoraan hoitohuoneeseen odottamaan, mikäli se on mahdollista. Fysioterapia-aikoja pyritään järjestämään niin, että ne alkavat eri aikoihin, jotta odotustilassa olisi kerrallaan mahdollisimman vähän ihmisiä.

4. Tiloissamme ei missään tilanteessa ole yli 10 asiakasta kerrallaan, joten turvavälien pitäminen onnistuu yli 300 neliön tiloissamme. Tiloissamme on 8 erillistä hoitohuonetta/piensalia, jolloin asiakkaat voidaan jakaa eri tiloihin. Tällöin yhdessä huoneessa on aina vain fysioterapeutti ja asiakas. Joissakin tapauksissa on terapian kannalta tärkeää, että omainen (esim. puoliso, vanhempi, avustaja) on paikalla. Nämä tilanteet harkitaan tilannekohtaisesti ja huolehditaan heidän kohdaltaan suojautuminen maskilla, käsien pesulla ja turvavälillä mahdollisuuksien mukaan.

5. Ryhmissä asiakkaita on maksimissaan 4 ja loput osallistuvat zoomilla. Pilatesryhmiin osallistuvat tulevat suoraan saliin heille valmiiksi laitetuille matoille. Matot laitettu niin, että väliä on vähintään 2m. Ryhmäläiset käyttävät maskia, jonka saa poistaa omalla paikallaan seistessä. Harjoitteluryhmässä ohjaaja pitää huolen, että turvavälit säilyvät koko harjoittelun ajan ja jokainen laite pyyhitään käytön jälkeen.

6. Pintoja pyyhitään useamman kerran päivässä. Jokaisen asiakkaan välissä pyyhitään hoitohuoneessa pinnat, joihin on koskettu. Hoitopöydällä on paperi, joka vaihdetaan jokaisen asiakkaan jälkeen. Pyyhkeet, tyynyliinat ja peitot laitetaan pesuun jokaisen asiakkaan jälkeen. Fysioterapeutti pesee saippualla kätensä joka kerta ennen ja jälkeen kun on koskenut asiakkaaseen. Fysioterapeutti pyyhkii koneen hiiren ja näppäimet kun aloittaa uudessa huoneessa koneella työskentelyn.

7. Työntekijöiden turvaväleistä huolehditaan mm seuraavilla toimenpiteillä: toimistosta on poistettu toinen kone, joten toimistossa työskentelee vain 1 fysioterapeutti kerrallaan. Keittiössä on ohjeistettu olemaan 1-2 kerrallaan. Syödä voi myös hoitohuoneessa. Viikoittaiseen palaveriin osallistuu maksimissaan 6 henkilöä paikan päällä ja tällöin pidetään huolta turvaväleistä ja kaikki pitävät kasvomaskia. Loput osallistuvat palaveriin etäyhteyden avulla. Kaikkien yhteiset palaverit ja sisäiset koulutukset on peruttu.

8. Kotikäynneillä toimitaan samojen periaatteiden mukaan. Kaikissa paikoissa fysioterapeutit pitävät maskia ja huolehtivat hyvästä käsihygieniasta pesten saippualla kädet saapuessaan kotikäyntipaikkaan. Lisänä käsidesi, jota kuljetetaan mukana vähintään autossa. Kodeissa pyydetään asiakkaita ja omaisia pitämään maskia jos se vain on mahdollista. Fysioterapeuteilla on käytössä suodattavat maskit, joita suositellaan käytettäväksi kotikäynneillä. Pidetään turvaväliä muihin kuin omaan asiakkaaseen. Kotikäynneillä ei osallistuta tällä hetkellä esim koululuokan tai päiväkotiryhmän yhteiseen toimintaan, jossa on useampia lapsia ja/tai aikuisia.

Klaukkalan Fysioterapia Oy sitoutuu noudattamaan näitä toimenpiteitä estääkseen covid-19 pandemian leviämistä omalta osaltaan.

1.3.2021 Klaukkalassa
Laura Einistö, toimitusjohtaja