June 14, 2018  Sini Uusitalo

Kipu – ikuinenko riesa?

Kipu on hyvin luonnollinen reaktio – sen tarkoitus on suojella elimistöä ja saada käyntiin suojarefleksejä estäen lisävauriot tai pyrkiä keskeyttämään kipua aiheuttava toiminta.


Miksi tunnemme kipua?

Kivun aistimus ja reagointi siihen ovat aina olleet ihmiselle elämän säilymisen ehtoja. Sen tarkoitus on suojella elimistöä ja saada käyntiin suojarefleksejä estäen lisävauriot tai pyrkiä keskeyttämään kipua aiheuttava toiminta. Kipu on siis hyvin luonnollinen reaktio, vaikkakin epämiellyttävä kokemus.

Mistä kipu johtuu?

Akuutti kipu johtuu yleensä kudosvauriosta tai -ärsytyksestä ja sen hoidossa on tärkeää kivun syyn löytäminen ja sen poistaminen. Kudosvaurioon liittyy yleensä tulehdusreaktio, jolloin kivun lisäksi ilmenee kuumotusta, punoitusta, mahdollisesti turvotusta ja huonontunutta vaurioalueen toimintaa (esim. liikerajoitusta). Kivun voimakkuus on usein yhteydessä kudosärsytyksen tai -vaurion suuruuteen ja varsinkin, jos kipu ilmaantuu äkillisesti ja siihen liittyy paljon muita oireita, syyn selvittäminen on tärkeää.

Kipu kroonistuu helposti

Hoitamattomana tai pitkittyessään akuutti kipu voi johtaa kivun kroonistumiseen. Kipu luokitellaan yleensä krooniseksi, kun sitä on kestänyt yli 3-6 kuukautta tai kun kipu on jatkunut kudoksen normaalin paranemisajan yli. Kivun jatkuessa pitkään elimistö saattaa herkistyä ja heikkokin ärsytys voi riittää ylläpitämään kipua. Kivunestoalue selkäytimessä heikkenee ja vastaanottava alue laajenee, jolloin myös kipualue laajenee. Kivun jatkuessa synapsiyhteyksiä syntyy lisää ja hoito vaikeutuu.

Kroonisen kivun on myös havaittu aiheuttavan pysyviä muutoksia aivokuoreen. Riskitekijöitä kivun kroonistumiselle ovat voimakas akuutti kipu, leikkaukseen tai vammaan liittyvät hermovauriot ja monet yksilölliset ja psyykkiset tekijät. Siten akuutin kivun kunnollinen tutkiminen ja hoitaminen on tärkeää ja yli kaksi kuukautta kestänyt kiputila pitäisi aina tutkia ja hoitaa perusteellisesti, ennen kuin se ehtii kroonistua.

Jos kipu on kuitenkin päässyt kroonistumaan, on tärkeää ymmärtää, että kroonistuneessa kivussa viesti- eli hermotusjärjestelmässä on häiriöitä, joiden korjaaminen ei ole aivan yksinkertaista. Tässä prosessissa pyritään käyttämään monia, mielellään juuri yksilöllisiä keinoja ja siten käynnistämään elimistön omia kivunlievitysmekanismeja.

Kivun hoito fysioterapialla

Fysioterapialla on mahdollisuus vaikuttaa niin akuuttiin kuin krooniseenkin kipuun. Menetelmiä löytyy perinteisestä manuaalisesta fysioterapiasta psykofyysiseen fysioterapiaan. Katso palveluvalikoima tästä. 

Kipukokemus on aina omakohtainen ja siihen vaikuttavat tekijät ovat hyvin yksilöllisiä. Yksilöllinen hoito onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä. Myös ymmärrys kivun aiheuttajasta ja siitä, miten itse voi vaikuttaa kivun hallintaan, on ratkaisevaa.

Kipu on siis monitahoinen prosessi, josta on hyvä pyrkiä mahdollisimman nopeasti eroon. Pitkittyneessä kiputilassa lähtökohta voi olla kuitenkin se, että kipua saadaan ensin lievitettyä ja sitä kautta vähenemään mahdollisimman hyvin hallittavaksi.

Fysioterapeutti, Sini Uusitalo