May 2, 2018  Olli Einistö

Onko merkitystä miten kävelen?

Kävely on hyvä perusliikuntamuoto lähes jokaiselle. Kävelemällä ylläpidämme mm aerobista peruskuntoa, luuston kuntoa, verenpaine laskee, rasva- ja sokeriaineenvaihdunta paranee ja mieliala nousee. Kävelyn on todettu myös vaikuttavan positiivisesti muistiin ja ennaltaehkäisevän vanhuuden mukanaan tuomia ongelmia.

Askeleita tarvitsisimme noin 10 000 kappaletta joka päivä, mutta jokaisen on suhteutettava askelmääränsä tämänhetkiseen kuntotasoonsa. Omaa kuntoamme voimme nostaa lisäämällä esim vaiheittain askelmäärää. Noin puolen tunnin reipas kävely vastaa n 4000 askelta.

Kävely on helppo toteuttaa lähes kaikkialla kaikkina vuodenaikoina ja sen toteuttamiseen ei tarvita suuria hankintoja. Kengät ovat kävelyn varusteista tärkeimmät. Kengän valinnassa pitää kiinnittää huomiota mm sopivaan istuvaan lestiin, pohjan vaimennuksiin, mahdollisiin tuentoihin (pronaatio/neutraali/supinaatio), irtopohjalliseen ja mihin vuodenaikaan kenkää käytetään.

Mihin kävellessä pitää kiinnittää huomiota?

Suurin osa ihmistä on kävellessä kanta-astujia eli jalkaterämme tulee kantapää edellä alustaan. Kantapää pystyy hyvin ottamaan vastaan hetkellisen suuren voimantuoton maan ja massamme kohdatessa toisensa. Tähän hetkeen tarvitsemme myös erittäin hyvän lonkan ja lantion alueen lihaskunnon ja hallinnan.

Kipuongelmat alaraajaan tulevat usein vasta kun siirrämme ylävartalon koko painon yhdelle jalalle tukivaiheessa. Jos lonkan-lantion lihaksisto on kunnossa, saamme ylävartalon painon pidettyä hyvin tukijalan päällä. Tällöin alaraajan nivelissä on niiden toiminnalle oikea kuormitus. Tämä ruokkii nivelten rustoja ja luiden aineenvaihduntaa.

Tukivaiheessa pitää koko jalkaterä olla maassa ja meidän olisi tunnettava samansuuruinen paine niin isonvarpaan kuin pikkuvarpaan tyvinivelellä. Tällöin polvi on suoraan jalkaterän päällä ja polvi toimii hyvin ”saranana” eteenpäin menevässä liikkeessä. Lonkan toimiessa oikein on ylävartalo silloin suoraan alaraajan päällä ja huojuntaa on vartalossa vähemmän. Myös kaatumisen riski silloin pienenee.

Jos nivelten liikeakselit eivät ole oikeat ja teemme päivittäin tuhansia virheellisesti kuormittavia liikkeitä, on helppo ymmärtää miksi niveleen voi muodostua kipuongelmia. Riittävän lihastasapainon saamme vain säännöllisellä harjoittelulla. Tähän harjoitteluun ei mene kuin 15-20 min  kolme kertaa viikossa.

OMT-fysioterapeutti, Olli Einistö